Wat doet FieldworK met jouw gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer jij solliciteert via www.fieldwork.nl, wanneer wij jou benaderen of wanneer jij jouw gegevens naar ons mailt. Op dat moment worden jouw gegevens opgeslagen in ons CRM systeem Carerix. Je krijgt dan automatisch een reactie en wij nemen dan graag contact met jou op. Dit doen we bij voorkeur telefonisch, maar mocht dit niet lukken dan hanteren wij mail of WhatsApp. Wij bewaren jouw gegevens na inschrijving tot dat jij de toestemming intrekt.

Al bekend bij FieldworK?

We bemiddelen in carrières en blijven dan ook graag voor de langere termijn met jou in contact! Ook wanneer je niet (meer) actief op zoek bent naar een nieuwe baan is het fijn om contact met elkaar op te kunnen nemen, zeker wanneer wij jouw droombaan denken te hebben. Met die reden bewaren wij jouw gegevens tot dat jij de toestemming intrekt.

Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken?

FieldworK B.V., is de enige verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt via de website. Er wordt momenteel gewerkt vanuit 3 kantoren:

FieldworK Leidschendam, Vlietweg 17b, 2266 KA te Leidschendam
FieldworK Den Bosch, Europalaan 6, 5232 BC te ’s-Hertogenbosch
FieldworK Amsterdam, Jachthaven 109-A, 1081 KM Amsterdam
Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In eerste instantie dus alleen de gegevens die jij zelf aanlevert wanneer je bij ons solliciteert. Dit zijn enkel de gegevens die je ook bij ons op de website achterlaat zodat we weten hoe je heet, waar je vandaan komt en hoe we contact met je op kunnen nemen. Daarnaast uiteraard jouw cv, zodat we weten wat jouw kennis en kunde is. Wanneer wij denken dat een vacature goed bij jouw past of dat we op een andere manier wat voor jou kunnen betekenen, gaan we jou uitnodigen voor een persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor. Tijdens de kennismaking zorgen we voor een duidelijk beeld betreffende de mogelijkheden van samenwerking en leggen we uit war onze werkwijze is. Naar aanleiding van dit gesprek stellen wij een profielschets op en dragen zorg dat alles wat er wordt gecommuniceerd, duidelijk met jou wordt geïnventariseerd en besproken.

Welke gegevens verwerken wij?

NAW gegevens
Contactgegevens
Geslacht
CV, inclusief alle vermeldingen
Salaris en sec voorwaarden
Referenties
Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb jij het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Wil je precies weten welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen? Je kan deze te allen tijde opvragen, telefonisch via 070-4060243 of via een mail naar hr@fieldwork.nl.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in dit Privacy Statement. Dit betekent dat wij in ieder geval persoonsgegevens verwerken zolang je bij ons ingeschreven staat en/of een overeenkomst met ons hebt.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Om jou goed te kunnen helpen bij het vinden van een nieuwe baan hebben onze interne collega’s van FieldworK toegang tot de gegevens uit het systeem Carerix. Dit zorgt ervoor dat wij goed kunnen samenwerken en jou van passende vacatures kunnen voorzien. Wij kunnen hierdoor snel schakelen en alle collega’s van FieldworK kunnen jou helpen bij het vinden van de passende functie! Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Wij werken hierin samen met een IT dienstverlener. Zij borgen 24/7 een bewaakte veilige platform en dragen zorg voor een actuele beveiliging. Mocht er onverhoopt toch een databreuk plaatsvinden maken wij hiervan een melding bij de autoriteit persoonsgegevens alvorens de zover bij ons bekende betrokkenen te laten weten wat en hoe dit plaats heeft kunnen vinden. Wij hebben ook met onze dienstverleners afspraken gemaakt en hen verplicht om adequate beveiligingsmaatregelen te nemen.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Onze kernactiviteit is bemiddeling en beheer van technische specialisten. FieldworK zorgt ervoor dat professionals en opdrachtgevers bij elkaar worden gebracht en dat de beste match wordt gemaakt. In dit verband verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Administratie

Registratie van de (zelfstandig) professional en de opdrachtgever.
Accountmanagement, beheer van bemiddelingstrajecten, afhandeling van vragen en verzoeken van de professionals, opdrachtgevers en leveranciers.
Dienstverlening

Presenteren van professionals aan opdrachtgevers, beschikbaar stellen van professionals.
Aangaan van overeenkomsten met professionals, leveranciers of opdrachtgevers ten behoeve van de opdracht.
Contractbeheer, financiële afhandeling van contracten,
Verlenen van dienstverlening aan professionals, opdrachtgevers en leveranciers zoals overeengekomen.
Ondersteuning van professionals, opdrachtgevers en leveranciers bij voldoen aan administratieve verplichtingen en uitvoeren overeenkomsten.
Onderhouden van contact, beantwoorden van vragen en verzoeken.
Aanbieden van aanvullende diensten, verbeteren van dienstverlening.
Informeren over dienstverlening van FieldworK en haar partners en relevante ontwikkelingen in de markt.
Compliance en veiligheid

Interne controle en beveiliging. Om mogelijke inbreuken op onze beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.
Naleven van wet- en regelgeving, opsporen, voorkomen en bestrijden van fraude en illegale activiteiten.
Afhandeling van claims en klachten.
Naleven van juridische uitspraken en bevelen, beantwoorden aan verzoeken van overheden.
Naleven van fiscale verplichtingen die op ons of onze leveranciers/opdrachtgevers rusten, beperken van aansprakelijkheid.
Afdwingen van onze Gebruiksvoorwaarden en afspraken uit overeenkomsten.
Beschermen van onze activiteiten, onze rechten, privacy, veiligheid en eigendommen.
Gerechtvaardigd belang

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, of omdat de organisatie aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken een gerechtvaardigd belang heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij fiscale aansprakelijkheden willen voorkomen of het risico hierop willen beperken, of wanneer wij fraude willen opsporen en voorkomen.

Worden jouw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Nee. Wij verwerken jouw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Wij maken daarnaast enkel gebruik van servers die in Nederland staan.

Klachten

Als jij klachten hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kun jij ons telefonisch bereiken op 070-4060243, per e-mail via hr@fieldwork.nl. Wij helpen jou graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kun jij je altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van jou vragen en die wij verder verwerken. Ook kan regelgeving wijzigen. Wij passen daarom van tijd tot tijd ons Privacy Statement aan en raden aan om dit regelmatig te raadplegen.

Namens directie, 07 mei 2018

Loek Keijsers
Commercieel Directeur

Ivo Fischer
HRM Directeur