Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (hierna: ‘’MVO’’) betekent voor ons dat wij streven om zoveel mogelijk rekening te houden met het effect van onze activiteiten op de mens, milieu en maatschappij zowel binnen als buiten onze organisatie. Dit is vastgelegd in ons MVO-beleid dat volledig geïntegreerd wordt in de processen van onze bedrijfsvoering.

Ons MVO-beleid is gebaseerd op de 3 pijlers People, Planet & Prosperity. Het staat voor de drie elementen: people (mensen), planet (planeet/milieu) en prosperity (opbrengst/winst), die in een harmonieuze wijze gecombineerd dienen te worden, omdat mensen en onze leefomgeving het uitgangspunt vormen voor alles wat we samen willen realiseren.

Via deze link naar ons MVO-beleid kan je meer informatie terugvinden over:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Communicatie
Sustainability Development Goals
Gedragscode Fieldwork
Gedragscode Leveranciers
Duurzaam Inkoopbeleid

Fieldwork: EcoVadis Silver Status


De EcoVadis score (0-100) weerspiegelt de kwaliteit van het systeem van duurzaamheidsmanagement van een bedrijf op het moment van de beoordeling. EcoVadis medailles en badges erkennen in aanmerking komende bedrijven die het EcoVadis Assessment proces hebben voltooid en een relatief sterk managementsysteem hebben laten zien dat zich richt op duurzaamheidscriteria, zoals uiteengezet in de methodologie van EcoVadis.


Sustainability Development Goals

Ons MVO-beleid is afgeleid van de verschillende Goals en gericht op het verschil wat wij als organisatie willen en kunnen gaan maken. Ons beleid is volop in ontwikkeling met een focus op de volgende items welke gelinked zijn aan de internationale Sustainability Development Goals:

3 Goede gezondheid en welzijn

 • Wij werken aan vitaliteit en hiervoor het bijbehorende beleid. Wij gaan voor een veilige werkomgeving en gaan zaken pro-actief aanbieden om verzuim te voorkomen en zorg te bieden aan onze medewerkers
 • Medewerkerstevredenheid onderzoek gaan we uitvoeren om de ervaringen van ons personeel (intern en extern) te inventariseren en eventuele acties te ondernemen.

8 Eerlijk werk en economische groei

 • Diverse en inclusieve werkgever, ook in onze vacatureteksten en communicatie
 • Klantentevredenheidsonderzoek gaan we uitvoeren om de ervaringen van al onze klanten op te halen te inventariseren en eventuele acties te ondernemen.
 • Verantwoord, lokaal en duurzaam inkoopbeleid

10 Ongelijkheid verminderen

 • Wij gaan inzicht creëren voor in- en uitstroom, beleid rondom zzp’ers en parttimers, regeling verlofsoorten en gelijkheid parttime-fulltime
 • Gelijkheid rondom al onze processen en beleid creëren

13 Klimaatactie

 • CO2-emissies reduceren (scope 1, 2 en 3)
 • Compensatie reductie CO2
 • Wij gaan voor een zo volledig CO2 neutraal wagenpark
 • Verminderen afval en printen


Verslaglegging conform ISO 26000 en GRI

ISO-26000 is een internationale ISO-norm welke in 2010 is opgesteld als richtlijn en gericht is op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het doel van de norm is om universeel bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Zowel bedrijven als andere organisaties kunnen deze ISO-norm inzetten om de inzet kenbaar te maken ten gunste van werknemers, onze leefomgeving en het milieu. De zeven principes zijn:

 1. Verantwoordingsplicht
 2. Transparantie
 3. Ethisch gedrag
 4. Achting voor de belangen van de belanghebbenden
 5. Achting voor de wet
 6. Inachtneming van de internationale gedragsnormen
 7. Inachtneming van de mensenrechten
Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die bestaat sinds 1997 en internationale richtlijnen en instrumenten voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. De meest recente versie van de richtlijn is uitgekomen in 2022 en wordt steeds geüpdatet op: https://www.globalreporting.org/. De missie van GRI is om duurzaamheidsverslaggeving voor alle organisaties – ongeacht omvang, sector of locatie – zo routinematig en vergelijkbaar te maken als financiële verslaggeving.